Provincie Drenthe lanceert energiebesparingscampagne

De start van de energiebesparingscampagne 'Gewoon zo!' (foto Provincie Drenthe)

De start van de energiebesparingscampagne ‘Gewoon zo!’ (foto Provincie Drenthe)

ASSEN – De komende twee jaar zullen Drenten regelmatig het beeldmerk ‘Gewoon zo!’ zien, bijvoorbeeld in het straatbeeld en online. De provincie Drenthe lanceerde vandaag de campagne ‘Drenthe op weg naar energieneutraal, Gewoon zo!’. Een campagne om Drenten aan te sporen tot het nemen van energiebesparende maatregelen in en rond het huis. Bijvoorbeeld door de verwarming een graad lager in te stellen, minder lang te douchen of isolatie aan te brengen in huis.

,,Wij vinden het belangrijk om te laten zien dat inwoners door kleine stappen te zetten al mee kunnen doen met de energietransitie. Elke stap die we zetten is er één en al die stappen samen zorgen voor grote impact”, vertelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. In de campagne komen kleine energiebesparende maatregelen aan bod, maar ook het belang van isoleren. Stelpstra: ,,Dat doen we omdat energiebesparing eigenlijk begint bij goede isolatie. Alleen al door goede isolatie heb je meer comfort in huis, bespaar je energie en stoot je minder CO2 uit.”

De campagne richt zich op alle Drenten, maar besteedt ook aandacht aan specifieke doelgroepen door in te spelen op natuurlijke momenten waarop zij denken aan energiebesparing. Bijvoorbeeld inwoners die een huis kopen en/of gaan verbouwen. Huurders worden meegenomen door de samenwerking op te zoeken met woningbouwcorporaties en ook jonge gezinnen zijn een specifieke doelgroep. Voor de kinderen werd dit najaar een challenge uitgerold via social media en de basisscholen en er komt een lespakket in samenwerking met IVN Natuureducatie. De provincie trekt in de campagne samen op met het Drents Energieloket, dat inwoners ondersteunt bij het daadwerkelijk treffen van de maatregelen.

De campagne is gebaseerd op een gedragsonderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door gedragspsychologen van onderzoeksbureau Dijksterhuis & Van Baaren onder een panel van ruim duizend Drenten. Specifieke doelgroepen benaderen is één van de uitkomsten van dit gedragsonderzoek. Verder blijkt uit het onderzoek dat meer dan 60 procent van de Drenten begaan is met klimaatverandering en zich wil inzetten voor energiebesparende maatregelen voor het eigen energiegebruik en het klimaat. De provincie had dit onderzoek laten uitvoeren om de campagne zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de inwoners. Het beeldmateriaal en de quotes in de campagne zijn daarom van Drenten die hun medewerking hieraan hebben verleend en deze boodschap graag willen uitdragen.

Met ‘Gewoon zo!’ werkt de provincie aan verdere uitvoering van het coalitieakkoord ‘Drenthe – Mooi voor elkaar 2019-2023’. Hierin is de informatievoorziening over de energietransitie en het op een laagdrempelige manier laten zien hoe Drenten duurzamer kunnen wonen opgenomen.