Provincie Drenthe: veel steun voor verkeersveiligheidscampagnes

ZUIDLAREN – Er is veel steun voor veiligheidscampagnes op provinciale wegen. Het gedrag van medeweggebruikers is namelijk de grootste reden voor een onveilig gevoel op de Drentse N-wegen. Dit is één van de uitkomsten uit een onderzoek naar het veiligheidsgevoel op drie grote Drentse wegen: de N34, N381 en N391. 

Bijna 90 procent van de deelnemers aan de enquête vindt dat verkeersonveilig gedrag moet worden aangepakt. Vooral inhalen bij een doorgetrokken streep, afleiding achter het stuur, keren op de weg en onvoldoende afstand houden baart deelnemers zorgen. De provincie Drenthe voelt zich door de resultaten gesteund om dit gedrag aan te blijven pakken.

De enquête is uitgevoerd door de provincie in november 2020 en geeft inzicht in verkeersonveiligheidsgevoelens op de Drentse stroomwegen. Er namen 1604 weggebruikers deel aan de enquête. De belangrijkste conclusie is dat 89 procent van de ondervraagden vindt dat het gedrag van (mede)weggebruikers op de drie provinciale wegen moet worden aangepakt. 1431 ondervraagden gaven suggesties voor het veiliger maken van de wegen. Zo noemen ze onder andere meer handhaven op snelheid, inhalen en bellen, en een gehele verdubbeling van de N34 of een inhaalverbod over de hele weg. Ook doen veel mensen een appèl op de weggebruiker zelf: heb meer geduld en respect voor elkaar.

De resultaten van de enquête worden door de provincie Drenthe gebruikt bij het ontwikkelen van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld al tijdens het gesprek met Statenleden op donderdag 22 april over tijdelijke maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid op de N34. De provincie Drenthe komt naar aanleiding van dit gesprek nog voor de zomer met een voorstel voor tijdelijke maatregelen.

Gedrag van (mede)weggebruikers blijkt een grote rol te spelen in de veiligheidsbeleving van weggebruikers. De provincie vraagt hier aandacht voor middels de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’. In deze in december 2020 gelanceerde campagne werd aandacht besteed aan afleiding, keren en inhalen, maar ook aan afstand houden en invoegen. Weggebruikers worden zowel online als offline gewezen op (on)veilig verkeersgedrag langs de drie N-wegen. De uitgevoerde enquête geldt als nulmeting voor de campagne.

Reizen Laos