PvdA: stopzetten inburgeringscursussen onacceptabel

ASSEN – De Statenfractie van PvdA Drenthe had vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het stopzetten van inburgeringscursussen voor nieuwkomers. De Drentse onderwijsinstellingen die de cursussen geven kunnen de kosten niet meer opbrengen. De PvdA vraagt het provinciebestuur in actie te komen. ,,We moeten er alles aan doen dat statushouders en nieuwkomers kennis kunnen nemen van onze taal en cultuur.”

Uit publicaties in de media vernam de PvdA dat Drentse onderwijsinstellingen overwegen te stoppen met inburgeringscursussen. Het Alfa College in Hoogeveen had dit al besloten. Als argument werd de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 genoemd. Statenlid Hendrikus Loof: ,,Nieuwkomers moeten dan meer en intensiever inburgeringsonderwijs gaan volgen. Daardoor gaan uiteraard ook de kosten omhoog. Deze zijn niet op te brengen door de Drentse onderwijsinstellingen. Dat is overigens niet iets wat wij het onderwijs verwijten.”

Loof is ongerust over de ontstane situatie. ,,Onze provincie werd aan de ene kont door het Rijk benaderd en gevraagd om mee te denken over opvanglocaties. Aan de andere kont worden echter de mogelijkheden om in te burgeren voor deze mensen beperkt. Het werd ze moeilijker gemaakt deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. Zo van: u mag wel binnen komen, maar daarna zoekt u het zelf maar uit. De PvdA-fractie vindt dit bijzonder. Sterker nog: niet acceptabel.”

Loof realiseert zich dat de rol en invloed van de provincie op deze discussie mogelijk beperkt zal zijn. ,,Formeel gaat de provincie hier niet over. Toch willen we dit onderwerp met kracht aan de orde stellen en we vragen het provinciebestuur in actie te komen.” De PvdA pleit er voor dat het college van Gedeputeerde Staten haar contacten en netwerken inzet om dit vraagstuk hoog op de agenda te krijgen bij de instanties die erover gaan. Loof: ,,Wij willen dat het provinciaal bestuur contact zoekt en in overleg treedt met de Drentse onderwijsinstellingen. Ga samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch inburgeringsonderwijs mogelijk te maken.”