PvdA Tynaarlo stelt verkiezingsprogramma en kondidatenlijst vast

TYNAARLO – De leden van PvdA-afdeling Tynaarlo hebben zaterdag het verkiezingsprogramma en de kondidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. Naast de beleidsterreinen die bij de PvdA in vertrouwde handen zijn – zoals het sociaal domein – stonden in het verkiezingsprogramma drie speerpunten centraal: de inwoners aan zet, goed wonen voor iedereen en betaalbare duurzame energie.

Het bestuur van PvdA-afdeling Tynaarlo is blij met het ambitieuze verkiezingsprogramma en een lijst met heel goede kondidaten, zo liet voorzitter Andre Ensing na afloop van de vergadering in Vries weten. ,,We hebben het programma in nauwe samenspraak met onze leden opgesteld. Daar zijn prima suggesties uit voortgekomen. De leden stonden achter de koers die we inslaan voor een sterk en sociaal Tynaarlo, waarin iedereen ertoe doet en mee moet kunnen doen. Dat speelt op tal van terreinen. Van zorg, cultuur, sport, minimabeleid en woningbouw tot duurzaamheid en de manier waarop we als inwoners mee kunnen denken, praten en beslissen over onze eigen omgeving.”

De drie speerpunten uit het verkiezingsprogramma sluiten hier volgens Ensing direct bij aan: ,,De PvdA vindt dat inwoners veel beter bij het beleid en de projecten van de gemeente betrokken moeten worden. Zeggenschap is het woord dat daar uitstekend bij past. De gemeente moet daar de komende jaren echt werk van maken. Ook de afgelopen periode is het beleid veel te veel van bovenaf bedacht; vóór ons, maar zeker niet mét ons.”

Daarnaast is volgens de PvdA veel aandacht nodig voor goed en betaalbaar wonen. Ensing: ,,De afgelopen tijd is te veel voor de woningkopers met de grote portemonnee gebouwd in onze gemeente. Dat moet stoppen. We vinden dat er veel meer gebouwd moet worden in de betaalbare huur- en koopsector.”

Punt drie voor de PvdA is de inzet op duurzame energie. ,,En daar moet iedereen van meeprofiteren, ook de huishoudens met een kleinere beurs. We moeten de energiearmoede – waarbij mensen de energierekening niet of moeilijk kunnen betalen -een halt toeroepen.”

De kondidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen werd aangevoerd door Koos Dijkstra, gevolgd door Anneke Lubbers, Eric Gerritsen en Marjolein Koning. Dijkstra is verheugd: ,,Een prachtige lijst met mensen uit de hele gemeente, die lokaal zijn geworteld en actief zijn in de dorpen en opkomen voor een sociaal Tynaarlo. Daar kunnen we de komende jaren uitstekend mee vooruit. Onze fractie had de afgelopen periode in de raad steeds constructief meegedacht en tal van voorstellen aangedragen. Daarbij stonden we midden in de samenleving en komen we op voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daar gaan we de komende vier jaar volop mee door.”