Raad Tynaarlo akkoord met fietstunnel bij Vriezerbrug

TYNAARLO – De gemeenteraad van Tynaarlo had het licht op groen gezet voor de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de Vriezerbrug tussen Tynaarlo en Vries. De zogenaamde doorfietsroute tussen Groningen en Assen ter hoogte van bedrijventerrein Vriezerbrug kon hierdoor op de dijk van het Noord-Willemskonaal worden aangelegd. 

Het college van B en W had al voorgesteld om voor dit tracé te kiezen, omdat het de kortste en veiligste route is én omdat de provincie Drenthe en het Rijk bereid zijn de fietstunnel te financieren. Door de fietstunnel hoeven fietsers die gebruikmaken van de doorfietsroute de drukke N386 niet over te steken.

Zeven van de acht partijen in de gemeenteraad stemden in met het collegevoorstel. Alleen D66, dat altijd al kritisch is geweest op de fietstunnel, stemde tegen. Volgens raadslid Herman van Os is er elders – langs de A28 – ook een veilige oplossing mogelijk die bovendien veel goedkoper is én beter aansluit op toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

De plannen voor de fietstunnel kunnen nu verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van de voortgang van de procedures zal de aanleg van de tunnel op z’n vroegst in 2022 plaatsvinden. Het gebied rond de fietstunnel werd in samenspraak met de omgeving opnieuw ingericht. Zo komt er in de N386 een middengeleider, waardoor fietsers die geen gebruik van de tunnel maken de N386 in twee keer kunnen oversteken. Om het zicht van verkeersdeelnemers te verbeteren werd bovendien het brugwachtershuisje verwijderd.

Reizen Laos