Raad Tynaarlo stemt in met overbruggingskrediet GAE

Groningen Airport Eelde kon rekenen op een overbruggingskrediet van de gemeente Tynaarlo.

Groningen Airport Eelde kon rekenen op een overbruggingskrediet van de gemeente Tynaarlo.

VRIES/EELDE – De gemeenteraad van Tynaarlo had deze week ingestemd met het beschikbaar stellen van een overbruggingskrediet aan Groningen Airport Eelde. Het geld was al gereserveerd voor de luchthaven, en werd nu vervroegd uitgekeerd.

De financiële situatie van Groningen Airport Eelde is, mede door het coronavirus en het vrijwel volledig stilvallen van het luchtverkeer, verre van rooskleurig. Ook hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen het vliegveld de rug toegekeerd. In afwachting van een structurele bijdrage van het Rijk had Groningen Airport Eelde op korte termijn geld nodig om in de lucht te blijven. Op de achtergrond werd druk gelobbyd voor een structurele Rijksbijdrage, maar het huidige demissionaire kabinet gaat daar geen besluiten over nemen.

Niet alle partijen in de gemeenteraad van Tynaarlo zijn enthousiast over het toekennen van een overbruggingskrediet. Leefbaar Tynaarlo had liever gezien dat de gemeente de luchthaven geld had geleend, maar een amendement van deze strekking haalde het niet. Uiteindelijk stemde de partij toch in met het voorstel, evenals de fracties van VVD, CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie en één lid van D66. Zij spraken hun vertrouwen uit in de toekomst van Groningen Airport Eelde, dat nadrukkelijk wil gaan inzetten op elektrisch vliegen en de toepassing van waterstof.

GroenLinks, de PvdA en twee leden van D66 gingen niet akkoord met het overbruggingskrediet. De PvdA diende een amendement in om de passage uit het gevraagde raadsbesluit te schrappen waarin werd gemeld dat de raad vertrouwen had in de luchthaven en deze voor het Noorden wenst te behouden. Ook dit amendement werd verworpen.