Steeds meer boeren gaan vlinders tellen

MIDDEN-DRENTHE – LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting gaan door met de samenwerking waarbij boeren zelf vlinders in het agrarisch gebied tellen. Steeds meer boeren doen mee om bij te dragen aan het versterken van de biodiversiteit.

Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het aantal insecten in natuurgebieden de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Er was echter weinig bekend over de situatie in weilanden en op boerenerven. Om die reden hebben LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting in 2019 het Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden opgezet, waarbij boeren zelf insecten in hun eigen agrarisch gebied monitoren.

In het eerste jaar hebben 21 agrarische deelnemers meegedaan. Vorig jaar verdubbelde dit aantal en telden 42 deelnemers 6319 nachtvlinders en 1941 dagvlinders. Dit jaar tellen 82 boeren en tuinders vlinders. De nachtvlinders worden geteld met behulp van Led-emmers. De boer plaatst de emmers aan het einde van de dag op drie plaatsen en met behulp van een lichtsensor gaan de led-lampen branden als de avond valt. De nachtvlinders worden hierdoor aangetrokken en belanden in de emmer. Bij het ochtendgloren zet de boer de vlinders op de foto, voordat ze weer ongeschonden kunnen wegvliegen. In de dagvlindertelling loopt de agrariër wekelijks een route over het erf en turft zelf de vlinders die hij of zij waarneemt.

Via De Veldenkrant

Reizen Laos