Steeds minder baby’s in Emmen

EMMEN – In de gemeente Emmen worden steeds minder baby’s geboren.

Begin deze eeuw werden er in de gemeente Emmen nog meer kinderen geboren dan er mensen overleden waren. Het aantal geboorten bedroeg in het jaar 2000 nog 1262 baby’s. Een jaar later was er met 1333 nieuwe inwoners zelfs sprake van een record. Daarna daalde het aantal geboorten van jaar tot jaar. In 2012 werd de grens van 1000 baby’s gepasseerd met 982 geboorten. Het afgelopen jaar waren er 873 geboortemeldingen.

Het aantal inwoners dat overlijdt, stijgt jaarlijks. Begin deze eeuw stopte de teller bij 1016 per jaar. In 2010 was dit opgelopen tot 1123. Het afgelopen jaar stopte de teller op 1245. Dit betekent dat er sprake is van een sterfte-overschot van 371. Dat is een record.

Deze ontwikkeling drukt het inwonertal van de gemeente, maar er komen nog steeds meer mensen in Emmen wonen dan dat er vertrekken. Vorig jaar vestigden zich 3617 mensen in Emmen, terwijl er 3409 hun heil elders hebben gezocht. Statisticus Herry Thole zocht het uit.

Via De Zuidenvelder

Reizen Laos