Stichting YuvalokChild: passende ontwikkelingshulp vanuit Zuidlaren

Op initiatief van Yuvalok Foundation worden voedselpakketten uitgereikt aan de arme bevolking van Bangalore.

Op initiatief van Yuvalok Foundation worden voedselpakketten uitgereikt aan de arme bevolking van Bangalore.

ZUIDLAREN – Engel Antonides, sinds enkele jaren woonachtig in Zuidlaren, is voorzitter van Stichting YuvalokChild. Hij vertelt over het ontwikkelingswerk van deze stichting.

De Nederlandse stichting YuvalokChild werd in 2009 opgericht na een World Servants-project in Bangalore, India. Het project bestond uit de bouw van een school in deze miljoenenstad, onder leiding van een plaatselijke organisatie: Yuvalok Foundation. Deze organisatie, geleid door een aantal betrokken christenen, had zich al sinds 1995 het lot aangetrokken van de vele sloppenwijkkinderen. Door hen onderwijs en voeding te geven krijgen ze zicht op een betere toekomst; weg van kinderarbeid en armoede. Ze doen dat vanuit hun christelijke overtuiging dat de zwakken deze hulp nodig hebben en ze maken daarbij geen onderscheid tussen afkomst, kaste of religie.

Sinds de oprichting door een vijftal voormalige projectleden had YuvalokChild elk jaar een flink bedrag naar de moederstichting Yuvalok Foundation kunnen overmaken. Dit werd opgebracht door trouwe donateurs, kerken en fondsen. Regelmatig werd door wisselende bestuursleden – op eigen kosten – een bezoek gebracht aan de directie van de Foundation in Bangalore. ,,Op die manier hebben we een hechte vertrouwensrelatie met de directie opgebouwd en kunnen we telkens met eigen ogen het effect van onze hulp – en van andere sponsoren, ook uit India zelf – bekijken”, vertelt Engel Antonides. ,,Zo’n relatie is nodig om er verzekerd van te zijn dat het geld goed terecht komt en – misschien nog wel belangrijker – om het aan de mensen ter plekke over te laten hoe het besteed werd. Zij kennen de situatie en weten hoe om te gaan met omgevingsfactoren zoals de plaatselijke overheid: een overheid die op de hindoeïstische leest is geschoeid, corruptie niet schuwt en weinig op had met andersgelovigen. We gaan bewust maar eens per jaar naar India om ons op de hoogte te laten stellen van de voortgang van de activiteiten. Verder hebben we daar geen toegevoegde waarde. We constateren keer op keer dat de mensen ter plekke heel goed weten op welke manier het gedoneerde geld het beste kon worden besteed om hun doelstelling te bereiken.”

De coronacrisis had het werk van Yuvalok Foundation sterk beïnvloed. Antonides: ,,En hoewel we in Nederland zo langzamerhand weer een beetje richting normaal gaan, is dat in veel delen van de wereld nog lang niet het geval. Dat geldt zeker ook voor India. Met een lage vaccinatiegraad van circa 10 procent volgt daar de ene besmettingsgolf de andere in rap tempo op. En voor de doelgroep van Yuvalok Foundation – arme (sloppenwijk)kinderen en hun families – had dat extra grote gevolgen. Zij worden dagelijks met werkloosheid en honger geconfronteerd en de kinderen kunnen als gevolg van opeenvolgende lockdowns geen onderwijs ontvangen. Ook in zo’n extreme situatie is het belangrijk dat de mensen ter plekke kunnen schakelen en hun hulp kunnen aanpassen. Yuvalok Foundation had dat direct gedaan door het gedoneerde geld aan voedselpakketten te besteden. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn vele duizenden pakketten uitgereikt. Niet alleen aan de eerder genoemde doelgroep maar ook aan zorgpersoneel, riksjachauffeurs, winkeliers, house maids en kappers. We zijn ervan overtuigd dat de gekozen werkwijze om zaken te doen met een vertrouwde organisatie ter plekke de beste manier is om passende ontwikkelingshulp te bieden.”

Meer informatie over het werk van Stichting YuvalokChild is te vinden op www.yuvalokchild.nl.