Veel steun voor campagnes op Drentse wegen

EMMEN – Veiligheidscampagnes op Drentse provinciale wegen krijgen veel steun. Het gedrag van (mede)weggebruikers is namelijk de grootste reden voor een onveilig gevoel op de Drentse N-wegen. 

Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek naar het veiligheidsgevoel op N34, N381 en N391, de drie grootste Drentse wegen. Bijna 90 procent van de deelnemers vindt dat dit gedrag moet worden aangepakt. Vooral inhalen bij een doorgetrokken streep, afleiding achter het stuur, keren op de weg en onvoldoende afstand houden baart deelnemers zorgen. De provincie voelt zich door de resultaten gesteund om dit gedrag aan te blijven pakken.
De enquête is uitgevoerd door de provincie en geeft inzicht in verkeersonveiligheidsgevoelens. De belangrijkste conclusie is dat 89 procent van de ondervraagden vindt dat het gedrag van (mede)weggebruikers op de drie provinciale wegen moet worden aangepakt. Veel ondervraagden gaven suggesties voor het veiliger maken van de drie wegen. Zo noemen ze onder andere meer handhaven op snelheid, inhalen en bellen, en een gehele verdubbeling van de N34 of een inhaalverbod over de hele weg. Ook doen veel mensen een beroep op de weggebruiker zelf: heb meer geduld en respect voor elkaar. De resultaten van de enquête worden door de provincie gebruikt bij het ontwikkelen van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.
Gedrag van (mede)weggebruikers blijkt een grote rol te spelen in de veiligheidsbeleving van weggebruikers. De provincie vraagt hier aandacht voor middels de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’. Bij deze campagne werd aandacht besteed aan afleiding, keren en inhalen, maar ook aan afstand houden en invoegen.

Via De Zuidenvelder

Reizen Laos