Veendam gaat niet in beroep tegen winningsplan Nedmag

VEENDAM – In tegenstelling tot waterschap Hunze en Aa’s en buurgemeente Midden-Groningen had het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam besloten geen beroep in te stellen tegen het winningsplan van het Veendammer zoutwinningsbedrijf Nedmag.

Op 30 april had de minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door Nedmag ingediende winningsplan. Het winningsplan omvat de winningsactiviteiten van Nedmag vanuit bestondende en nieuwe bronnen. De gemeente Veendam had eerder advies gegeven op het ingediende winningsplan en een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit.

Uiterste zorgvuldigheid

Het college ziet nu geen inhoudelijke en juridische gronden om in beroep te gaan. De minister had volgens het college binnen zijn bevoegdheden op basis van de Mijnbouwwet zoveel mogelijk aan de onderdelen van de eerder ingediende zienswijze gehoor gegeven. Daarnaast merkt het college op dat het besluit van de minister voldoet aan de technische beoordeling door het Staatstoezicht op de Mijnen. Het college is er van overtuigd dat, gelet op de vele onderzoeken die in dit kader zijn uitgevoerd, er met uiterste zorgvuldigheid een beoordeling van het winningsplan tot stand is gekomen.

Veendam deelt wel de zorgen van inwoners

Het college van de gemeente Veendam deelt wel de zorgen van haar inwoners ten aanzien van mijnbouwactiviteiten. In de overwegingen van het college zijn meerdere aspecten meegenomen. De veiligheid van de inwoners en het voorkomen van risico’s op gebouwschade zijn hierin het belangrijkste. Voor de beoordeling van de veiligheid hecht het college veel waarde aan de technische adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen , de Mijnraad en wetenschappelijke studies naar de effecten van mijnbouwactiviteiten. ,,Deze instanties beschikken over de technische kennis en expertise om mijnbouwactiviteiten te toetsen op risico’s en veiligheid. Hieruit blijkt dat de vergunde winning uit bestondende en nieuwe bronnen veilig en verantwoord kon plaatsvinden”, aldus het college.

Schadefonds

Wel stelt de gemeente vast dat in het besluit van de minister de realisatie van een onafhankelijk schadefonds buiten Nedmag om is vervallen. ,,Gebleken is echter dat de minister hiervoor in het vergunningstraject van een winningsplan geen bevoegdheden had. Het ontbreken van een besluit over de realisatie van dit fonds is geen juridische grond om in beroep te gaan. De minister ziet echter wel ander mogelijkheden om hierin te voorzien. Naast de bestondende mogelijkheden in de Mijnbouwwet werd er door de minister gestuurd op de totstandkoming van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Nedmag, de gemeenten Veendam en Midden-Groningen en het waterschap Hunze & Aa’s”, laat het college weten.
De landelijke en onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade gaat binnenkort het schadeprotocol voor de mijnbouwbranche zoutwinning uitvoeren. Hiermee werd volgens het college een hoop onduidelijkheid voor inwoners weggenomen.

Via De Koerier

Reizen Laos