Veendam houdt enquête naar woningbehoefte

VEENDAM – De gemeente Veendam doet, samen met anderen, onderzoek naar de woningbehoefte in de regio. De resultaten uit dit onderzoek vormen de basis voor het woonbeleid voor de komende jaren.

In de gemeente Veendam hebben verschillende huishoudens een enquête ontvangen voor dit onderzoek. De enquête werd gehouden onder alle huishoudens die verhuisd zijn naar of binnen de gemeente Veendam in 2018, 2019 en 2020. Daarnaast werd een enquête gehouden onder huishoudens die niet verhuisd zijn. De adressen voor het onderzoek zijn geselecteerd door middel van een steekproef.

Invullen van de enquête kon tot 17 december via internet of schriftelijk. De gegevens hiervoor stonden in de brief.

Via De Koerier