Veenloopcentrum Weiteveen in de race voor Groene Anjer Prijs

WEITEVEEN – Stichting Veenloopcentrum Weiteveen is in de race voor de Groene Anjer Prijs. Er zijn nog twee andere kondidaten voor deze onderscheiding die iedere twee jaar werd uitgereikt aan een Drentse organisatie die zich inzet voor de natuur in deze provincie.

Behalve het Veenloopcentrum maken ook De Hamerlanden en Volgelwacht Uffelte kons op de waarderingsprijs, die werd uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, voorzitter van het cultuurfonds, maakt op 13 oktober de winnaar bekend.

Waar veel prijzen zich richten op personen is de Groene Anjer gericht op vrijwilligersgroepen. De jury kijkt niet alleen naar de mate waarin de organisatie zich inzet voor natuurontwikkeling, ook de relatie met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed is van belang. De winnaar ontvangt 3.000 euro, de beide andere genomineerden een aanmoedigingsprijs van 1.000 euro.

Stichting Veenloopcentrum Weiteveen verzorgt ‘veenlopen’ onder leiding van gidsen. De deelnemers maken kennis met de bijzondere waarden van het Bargerveen. Er werd verteld over het steken van turf en het werk van de nonnen en pioniers in dit dorp midden in het veengebied. In 2019 had het Veenloopcentrum 2.540 bezoekers actief en intensief rondgeleid. Er is nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en het aangrenzende Natuurpark Moor in Duitsland. Vrijwilligers houden zich daarnaast al jarenlang bezig met het monitoren en het uitvoeren van beheerwerkzaamheden.

Vereniging De Hamerlanden had ten doel om de natuur nabij Kostvlies in Gasselte zo goed mogelijk te beheren. Speciale aandacht gaat uit naar een voormalige zandwinning in dit gebied. Vereniging Vogelwacht Uffelte richt zich op natuurbehoud waar het gaat om vogels. Met 750 leden en 100 vrijwilligers worden op dit gebied al tientallen jaren activiteiten georganiseerd. Daaronder excursies, lezingen en tentoonstellingen.

Via De Zuidenvelder