VIA-subsidie ondersteunt innovatieve ondernemers

ASSEN – Gedeputeerden Staten van Drenthe stellen opnieuw een VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) beschikbaar aan ondernemers. De subsidie is bedoeld voor ondernemers met een innovatief product, een innovatieve dienst of een procedé dat nieuw is voor de eigen onderneming of nieuw voor de markt. Vanaf maandag 15 november kon de subsidie worden aangevraagd.

De provincies Groningen, Drenthe en Friesland en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen in totaal 5,5 miljoen euro beschikbaar. Met deze subsidie zijn er volop konsen voor ondernemers en kennisinstellingen uit het Noorden. Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe: ,,De coronacrisis was een bijzondere periode, voor iedereen. We hebben gezien dat de economie hard is geraakt, ook in Drenthe. Het is nu zaak om ons te richten op het herstel van de economie en behoud van werkgelegenheid. De VIA regeling is een geweldige regeling om het innovatieve MKB te stimuleren. Als Drenthe moeten we het hebben van onze midden- en kleinbedrijven. Dat is de kurk waarop onze economie drijft. Ook softwareontwikkeling kon met behulp van VIA ondersteund worden. Ik wil alle bedrijven in Drenthe oproepen hiervan gebruik te maken. Onze mensen van SNN en Ik Ben Drents Ondernemer kunnen je wegwijs maken.”

Nieuw is dat ondernemers en kennisinstellingen laten zien hoe zij met hun innovatieve project, idee of bedrijf inspelen op voor de toekomst van Noord-Nederland noodzakelijke economische en maatschappelijke veranderingen. Het gaat dan om circulair ondernemen, verduurzamen van het bedrijf, toewerken naar positieve gezondheid en meer digitalisering. Ook samenwerken met andere bedrijven en instellingen werd beloond, net als het delen van kennis. Hiermee sorteren de drie provincies en het SNN voor op het nieuwe Europese subsidieprogramma voor Noord-Nederland (EFPRO) dat in de loop van 2022 start.