Waterschap beschermt dijk langs Hunze tegen graafschade door bevers

SPIJKERBOOR – Om de dijk langs de Hunze te beschermen tegen graafschade door bevers, start waterschap Hunze en Aa’s hier volgende week met een pilot. Over een lengte van 400 meter brengt het waterschap op een innovatieve manier gaas als antigraafmaatregel aan. Het dagelijks bestuur stelt hiervoor 120.000 euro beschikbaar.

In de Hunze, ten zuiden van Spijkerboor, leven al jaren bevers. Door bevers gegraven gangenstelsels zorgen voor instabiele dijken langs de Hunze. De afgelopen 5 jaar spoorde het waterschap gegraven gangenstelsels op en herstelde deze.

Langs een gedeelte van de Hunze werd een proefvak met de antigraafmaatregel aangelegd. Het gaat om een innovatieve manier om gaas in de grond te trillen. Deze methode werd succesvol in Duitsland toegepast.

De Hunze is aangewezen als een groene zone in het zogenaamde Beverbeheerplan. Dit plan werd in februari vastgesteld door de provincies Groningen en Drenthe. De bever is welkom in de groene zone. Om de leefomgeving van bevers zo min mogelijk te verstoren, had het de voorkeur om preventieve antigraafmaatregelen te nemen bij dijken in groene zones.

De bever houdt in de Hunze voldoende ruimte om burchten te maken. Hierin leven de bevers. Een deel van het proefvak werd direct in de oever gemaakt, langs de waterkont. Een ander deel wat verder richting de dijk. Hierdoor is het mogelijk voor een bever om in een vooroever te graven of te wonen. Na de aanleg werd het proefvak een aantal jaren gemonitord. Het waterschap bekijkt ook de mogelijkheden om de antigraafmaatregel op andere plekken in te zetten.