Waterschap zoekt naar meer ruimte voor waterberging De Onlanden

Waterschap Noorderzijlvest gaat in en rond De Onlanden op zoek naar extra ruimte voor waterberging.

Waterschap Noorderzijlvest gaat in en rond De Onlanden op zoek naar extra ruimte voor waterberging.

In De Onlanden zijn waterberging en natuur allebei belangrijk. In perioden van extra regenval kon er water worden opgevangen, zodat mensen in de omgeving droge voeten houden. Doordat het klimaat verandert, is er echter meer ruimte nodig om water te kunnen opvangen. Aanvankelijk was het plan om de gehele extra waterberging binnen het bestondende gebied te realiseren. Maar omdat in delen van De Onlanden de natuur erg kwetsbaar is bij overstroming, zoekt waterschap Noorderzijlvest nu ook plaatsen rondom het natuurgebied waar wateropvang mogelijk is. Bijvoorbeeld in het Peizerdiep-systeem: van benedenstrooms tot aan het Fochteloërveen. Het waterschap benadrukt dat kwetsbare delen van De Onlanden zoveel mogelijk gespaard worden.

In de komende periode zal waterschap Noorderzijlvest onderzoeken wáár ruimte is voor extra waterberging. Daarbij worden ook de terreinbeheerders, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld betrokken. Naast waterveiligheid en de natuurwaarden is volgens het waterschap ook droogte een aspect om rekening mee te houden. ,,De voorgenomen inrichting zal er ook op gericht zijn om droogteproblemen zoveel mogelijk te voorkomen door water tijdig vast te houden. Zo kon ingespeeld worden op natte én droge perioden en dat is winst voor de omliggende natuur.”

Het doel van het waterschap is om vóór 1 januari 2025 te voldoen aan de afgesproken waterveiligheidsnormen.

Reizen Laos