Webinar over thuiswerken door grenspendelaars

MIDDEN-DRENTHE – De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren op maandag 27 september van 15.30 tot 16.30 uur een Nederlandstalig webinar over thuiswerken voor grenspendelaars die in Nederland wonen en in Duitsland een dienstverband hebben.

Tijdens het kosteloze webinar kunnen werknemers uit de grensregio informatie inwinnen over de gevolgen van thuiswerken. Ze hebben tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die vervolgens direct door experts van de GrensInfoPunten beantwoord zullen worden.

Enkele dagen per week thuis blijven werken had voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken ingrijpende gevolgen. GrensInfoPunt-adviseur Denise Leenders: ,,Je moet dan in beide landen belasting over je inkomen gaan betalen. En zodra je meer dan 25 procent van je werktijd in Nederland werkt, moet je Duitse werkgever daar de premies voor de sociale verzekeringen afdragen en niet in Duitsland.’’

Aan het begin van de coronapandemie hebben de Nederlandse en Duitse sociale partners afgesproken dat deze regels tijdelijk niet zouden gelden, omdat veel grenspendelaars verplicht thuis gingen werken. ,,Deze uitzonderingspositie loopt echter binnenkort af”, aldus Leenders. Tijdens het webinar op 27 september zal ze dieper ingaan op de gevolgen voor werknemers op het gebied van de afdracht van de premies, de zorgverzekering in Nederland, loondoorbetaling bij ziekte, gezinstoelagen en het pensioen.

In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer webinars organiseren, onder andere een Duitstalig webinar voor werknemers die in Duitsland wonen en voor een in Nederland gevestigde werkgever vanuit huis werken. Tevens zullen er Nederlandse en Duitse webinars voor werkgevers plaatsvinden.

Wie deel wil nemen aan het webinar kon zich tot en met 26 september aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu.

Via De Veldenkrant