Wens ANBO ingewilligd: papieren coronapaspoort

REGIO – Voor mensen zonder smartphone of computer komt er nu toch een papieren versie van het digitale coronapaspoort. Ouderenbond ANBO had hier de afgelopen tijd op aangedrongen, omdat ook niet-digitale ouderen naar evenementen of op vakontie naar het buitenland willen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had ANBO laten weten dat deze papieren versie vanaf begin juli telefonisch kon worden aangevraagd. Op basis van iemands burgerservicenummer en postcode werd dan een coronapaspoort of coronatoegangsbewijs gemaakt. Per post gaat de QR-code dan naar de aanvrager. Dat duurt ongeveer twee weken. Als het vaccinatiebewijs niet te vinden is, bijvoorbeeld omdat de vaccinatie niet is geregistreerd bij het RIVM of de GGD, werd dat direct aan de telefoon gezegd. Mensen kunnen dan bij de GGD of huisarts waar ze zijn geprikt controleren of de vaccinatie goed is geregistreerd.

ANBO had de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor deze kwestie. De groep ouderen zonder een moderne telefoon of toegang tot een computer dreigde buiten de boot te vallen. De ouderenorganisatie stelde voor om de vaccinatie in het gele boekje te laten stempelen en dat toe te stonden als bewijs. Uit een peiling van ANBO kwam naar voren dat een kwart van de 60-plussers behoefte had aan een papieren coronapaspoort dat ze niet zelf hoeven te printen. Van deze groep noemde driekwart het gele boekje een mooie oplossing.

Inmiddels hebben veel mensen hun vaccinatie in het gele boekje laten stempelen. ANBO riep het ministerie op om een stempel in het gele boekje ook te accepteren als vaccinatiebewijs, zodat mensen deze nu niet ook nog telefonisch moeten aanvragen. Het ministerie had echter laten weten dat het gele boekje niet als bewijs werd geaccepteerd, omdat het te fraudegevoelig zou zijn.

Reizen Laos