Wijziging subsidieplafond Podium Platteland 2.0

DRENTHE – Het subsidieplafond voor de regeling Podium Platteland 2.0, waarin het sociale domein en de culturele sector samenkomen, is door de Provincie Drenthe vastgesteld op 220.000 euro voor 2021. 

De eerste periode van 2021 zijn er, mede door de coronacrisis, minder aanvragen ingediend. Het college van Gedeputeerde Staten zet het aanvullende bedrag in voor de periode 2022 en 2023, om op deze manier de plafonds gedurende de looptijd van de Sociale Agenda gelijkmatig te verdelen en 220.000 euro per jaar beschikbaar te houden.

Reizen Laos