Winkler Prins: 98 procent van de leerlingen geslaagd

VEENDAM – Ondanks de lockdowns en het afstandsonderwijs hebben de eindexamenkondidaten van Winkler Prins in Veendam zich zo goed op hun examens voorbereid, dat maar liefst 97,7 procent is geslaagd.

,,Ze hebben het hartstikke goed gedaan”, zegt Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins. ,,Het was door alle coronaperikelen geen gemakkelijk jaar, maar we hebben de lessen voor examenleerlingen zoveel mogelijk laten doorgaan. Ook hebben we geïnvesteerd in online huiswerkbegeleiding. En tijdens de Winter- en Zomerschool konden leerlingen achterstanden wegwerken of in alle rust op school hun examens voorbereiden. Daar hebben ze goed gebruik van gemaakt.”

Alle vmbo-leerlingen geslaagd

Alleen op het vmbo slaagden alle leerlingen. Op de mavo ging het om 98,3 procent van de leerlingen, op havo om 93,9 procent en op het vwo slaagde 98,3 procent. Zijn de cijfers geflatteerd door de maatregelen van de rijksoverheid? Leerlingen mochten immers één onvoldoende wegstrepen. ,,Daar hebben sommige leerlingen zeker profijt van gehad”, denkt Vinke. ,,Maar verreweg de meeste leerlingen hadden deze escape niet nodig en waren onder normale omstandigheden ook geslaagd. Verder is gebleken dat veel leerlingen het centraal schriftelijk examen beter hebben gemaakt dan de tentamens van de school. Hun kennis is dus op peil en hun diploma is evenveel waard als andere jaren.”

Praktijkschool en Time Out

Leerlingen van de Winkler Prins Praktijkschool doen geen centraal schriftelijk examen, maar kunnen wel certificaten en een diploma behalen. Dit jaar stromen er 29 leerlingen uit naar werk, mbo Entree-onderwijs of een mbo 2-opleiding. Verder is het bijzonder te vermelden dat dit jaar opnieuw een aantal examenkondidaten geslaagd is via de route Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. Deze route is bedoeld voor leerlingen die de lessen binnen het reguliere onderwijs korte of langere tijd niet kunnen volgen. Vier leerlingen van de mavo en een leerling van de kaderberoepsgerichte leerweg slaagden via deze route.

Via De Koerier

Reizen Laos