Woonlasten in Tynaarlo omhoog voor cultuur en biodiversiteit

VRIES – Inwoners van de gemeente Tynaarlo gaan komend jaar zo’n 5 procent extra onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Het geld dat de gemeente daarmee ophaalt, werd onder meer geïnvesteerd in cultuur en in het vergroten van de biodiversiteit. Dat had de gemeenteraad deze week besloten.

De gemeenteraad van Tynaarlo vergaderde dinsdag over de begroting voor 2022. Die was beleidsarm, vanwege het feit dat er komend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college van B en W en een nieuwe gemeenteraad aantreden. Uitgerekend de coalitiepartijen vonden de begroting iets té beleidsarm. Zij willen dat er structureel extra geld werd uitgetrokken voor het vergroten van de biodiversiteit, de bestrijding van invasieve soorten, de inzet van cultuur- en sportcoaches en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) en het cultuurfonds. De hiervoor benodigde 195.000 euro willen de partijen op tafel krijgen door een extra stijging van de onroerendezaakbelasting. Dat betekent dat eigenaren van woningen en andere onroerende zaken zo’n 5 procent extra OZB gaan betalen. De coalitiepartijen dienden hiertoe een amendement in, dat logischerwijs door een meerderheid van de gemeenteraad werd gesteund.

De oppositiepartijen VVD, PvdA en Gemeentebelangen stemden tegen het amendement en tegen de begroting. Met name de PvdA-fractie had geen goed woord over voor de gang van zaken. Fractievoorzitter Koos Dijkstra: ,,In plaats van je best te doen om het geld binnen de begroting te vinden – daar werd het college uiteindelijk voor betaald – leg je de rekening bij de inwoners neer. Een zeer slechte zaak.”