WP-leerlingen kiezen maatschappelijke stage

VEENDAM – Alle derdejaars leerlingen van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam doen dit jaar weer mee aan de maatschappelijke stage.

Om te zorgen dat ze gemotiveerd aan de slag gaan, houdt Winkler Prins morgen (dinsdag) een markt waar organisaties met stageplekken en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.,,Het mag weer!” Henry Elting en Diana Haak, coördinatoren van de Maatschappelijke stage (MaS) op Winkler Prins zijn er blij mee. ,,Vorig jaar kon de MaS vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu gelukkig wel.”

Minimaal 30 uur stage

,,De MaS is onderdeel van het onderwijsprogramma en telt mee voor de overgang”, gaan Elting en Haak verder. ,,Alle derdejaars leerlingen van Winkler Prins lopen minimaal 30 uur stage, buiten schooltijd, bij een non-profit organisatie. Met de maatschappelijke stage willen we onze leerlingen een bredere kijk op de samenleving geven. De invulling van de MaS kon op verschillende manieren, waarbij leerlingen zelf mogen kiezen waar ze stage lopen en zelfstandig afspraken maken over de invulling ervan.”

MaS-markt

Voor een zo goed mogelijke start van de MaS is er dinsdag van 16.30 tot 21.00 uur een MaS-markt in vanBeresteyn. Leerlingen, maar ook hun ouders, zijn uitgenodigd de informatiemarkt te bezoeken. Dit gebeurt in blokken. Winkler Prins organiseert de MaS-markt samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Compaen.

Via De Koerier