Zonnepark moet leiden tot veilige Hoofdstraat in Noordbroek

NOORDBROEK – De aanleg van een zonnepark aan de oostzijde van de N33 kon mogelijk een oplossing bieden voor de verkeersproblematiek in Noordbroek. Dat stelt energiecoöperatie BrEneCo.

Noordbroek kampt al vele jaren met een lastig verkeersprobleem. De Hoofdstraat is namelijk niet berekend op zwaar landbouw- en vrachtverkeer. Actiegroepen hebben de problematiek onder de aandacht gebracht van onder andere de gemeente, maar tot een oplossing leidde het vooralsnog niet.

Minder zwaar verkeer door het dorp 

Gesprekken tussen de gemeente Midden-Groningen, zonneparkontwikkelaar Solarfields en energiecoöperatie BrEneCo (Broukster Energie Coöperatie) leveren mogelijk wel een oplossing op. Solarfields en BrEneCo onderzoeken namelijk de mogelijkheid om een zonnepark te realiseren, waarvan de opbrengsten kunnen worden gebruikt om een nieuwe weg aan te leggen. Landbouw- en vrachtverkeer kon dan gebruik maken van deze weg waardoor er veel minder zwaar verkeer door het dorp zal rijden.

Weinig hinder

Het zonnepark zal mogelijk worden aangelegd aan de oostzijde van de N33, tussen de Scheemderweg en de Pastorieweg. Het gaat volgens de initiatiefnemers om een gebied waar relatief weinig omwonenden hinder van het zonnepark zullen ondervinden.

Meeprofiteren

Het zonnepark ligt in de zoekzone voor zonneparken langs de A7 en N33, zoals door de gemeente Midden-Groningen is vastgelegd. Wel geeft de gemeente alleen een vergunning af als de directe omgeving van het zonnepark meeprofiteert. In dit geval werd het zonnepark volgens de initiatiefnemers konsrijk door de opbrengsten ten goede te laten komen aan de oplossing van de verkeersproblematiek in Noordbroek.

Werkgroepen

Voor de landschappelijke en ecologische inpassing van het zonnepark zelf werd een werkgroep ingesteld. Ook is er een werkgroep in het leven geroepen die zich buigt over de nieuwe weg. BrEneCo en Solarfields  nodigen inwoners van Noordbroek uit om te reageren, en zullen hen de komende maanden regelmatig informeren over de stappen die gezet worden. 

Meer informatie is te vinden op de website van Solarfields (www.solarfields.nl) of door een email te sturen naar BrEneCo: contact@breneco.nl.

Via De Koerier

Reizen Laos