Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan ‘Harlingen – verplaatsing Aldi’

Op de huidige locatie aan de Westerzeedijk komt de supermarkt bestemming te vervallen en werd de locatie na de verplaatsing vooreerst ingericht als openbaar parkeerterrein. Deze ontwikkeling is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor iedereen nu zes weken ter inzage vanaf 30 augustus jl. en willen we aan belangstellenden de gelegenheid bieden om hier kennis van te nemen.

 

Wanneer en waar

Op woensdag 29 september 2021 werd er een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij de planstukken en tekeningen kunnen worden ingezien. U kunt daarbij vragen stellen aan de initiatiefnemer en aan medewerkers van de gemeente.

 

  • Tijdstip: 29 september om 19.00 – 20.00 uur
  • Locatie: Entrepotgebouw, haventerrein Dokkade (Willemshaven)