Bavo-vieringen in dorpshuis Angeren

ANGEREN – Op 3 november (de eerste woensdag van de maand) is er weer een Bavo-viering in het Dorpshuis. Pastoor Donders zal in deze eucharistieviering voorgaan.

De viering begint om half tien (9.30 uur) en zal 45 minuten duren. Na de dienst is er een gratis kopje koffie of thee. Je kunt een vrijwillige bijdrage doneren ter dekking van de kosten. Ook is er de mogelijkheid om misintenties op te geven.
De vrijwilligers en pastoor Donders nodigen iedereen uit om aan deze viering deel te nemen. Je bent op woensdag 3 november in het dorpshuis om 9.30 uur van harte welkom.

Misintenties
Je hebt op woensdag 3 november ook de gelegenheid om jouw misintenties op te geven. In de vieringzaal ligt bij de ingang een intentieboek waar je, voorafgaand aan de viering, jouw intenties kunt inschrijven. Pastoor Donders leest dan tijdens de viering de intenties voor.

Via Gemeentenieuws Lingewaard