De kaarten zijn geschud. Nieuwbouw voor IKC De Doornick

DOORNENBURG – IKC De Doornick kon zich opmaken voor nieuwbouw op de huidige locatie. Het college had ingezien dat het huidige gebouw ongeschikt is voor renovatie. De kosten zijn geraamd op 2,6 miljoen euro. Hierbij is geen rekening gehouden met de huidige prijsstijgingen in de bouwsector. Na vergunningverlening duurt de bouw zo’n 1,5 tot 2 jaar.

Tot 2023 zijn in Lingewaard vier scholen die in aanmerking komen voor renovatieplannen of nieuwbouw. IKC De Vonkenmorgen verwacht eind dit jaar van het college een locatiekeuze voor nieuwbouw, al dan niet op de huidige plek aan de Schoolstraat.

Voor IKC De Doornick zijn de kaarten geschud. Het schoolbestuur van stichting De Linge had wel een paar maanden moeten rekenen of de huurtarieven voor hun kinderopvang en buitenschoolse opvangen financieel haalbaar zijn. De Linge moet weten dat het Haagse geluid voor gratis kinderopvang een kwestie van tijd is.

Het huidige schoolgebouw presteert nauwelijks punten om te renoveren. Verduurzamen van De Doornick ligt absoluut niet voor de hand, zegt het onderzoek. De lange gangen en de U-vorm belemmeren goed onderwijs. “Een logische 0 tot 13-leeftijdslijn is in het gebouw niet terug te vinden, omdat veel ruimtes versnippert over het gebouw gelegen zijn.”

Het pand had een matige bouwkundige kwaliteit. Het is een Inefficiënt gebouw omdat alles in één bouwlaag is gebouwd. Het langgerekte gebouw maakt het verduurzamen kostbaar. De slechte isolatie zorgt voor een hoog energieverbruik in combinatie met de matige bouwkundige kwaliteit.

De schooldirectie en bestuur hebben zich altijd uitgesproken voor nieuwbouw op de huidige locatie. En dat betekent tijdelijke huisvesting. Op deze locatie of elders. De kosten zijn geschat tot zo’n acht ton.

De locatiekeuze is eigenlijk geen discussie. Want, zegt het college, eigenlijk is er in Doornenburg geen geschikte alternatieve locaties beschikbaar.

Kortom, voordelen alom. De gerenoveerde gymzaal en De Merlijn blijven dichtbij. Met die zorginstellingen worden regelmatig activiteiten georganiseerd. De huidige locatie ligt centraal en is verkeersveilig ingericht. Bouwen op dezelfde plek geeft tijdelijk wel overlast, weet het college. “Daar staat tegenover dat het wenselijk is om voor de komende 40 jaar een IKC op een logische plek te bouwen.”

Via Gemeentenieuws Lingewaard