De Slag om Huissen, in coronatijd

HUISSEN – Het jaarlijks spektakel, de slag om Huissen (26 juni) zou weer plaatsvinden, maar ook dit is helaas afgelast door de coronamaatregelen. Op zaterdag 26 juni het beleg en ontzet, en op 27 juni het koningschieten.

Normaal gesproken zou op 26 mei de aftrap zijn van de jaarlijkse gilde feesten. Beide gilden gaan dan naar de Arnhemse poort, waar de vlaggenmasten stonden. Dan worden de gilde vlaggen, twaalf stuks gehesen, als teken dat de gilde feesten binnenkort zullen plaatsvinden. De vendeliers brengen dan een vendelhulde en het gildekonon zou afgeschoten worden. Maar als zoveel activiteiten zal dit ook niet door gaan. Wel zullen de vlaggen gehesen worden, door twee gildenbroeders. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand.

De gildenvlaggen zullen blijven hangen tot na 28 juni. De vlaggen zullen laten zien, ook al kunnen we de slag om Huissen niet uitvoeren, en niet strijden om het koningschap, dat de gilden altijd zullen zijn. Hoe dan ook. Regelmatig zullen er ook gildenvlaggen of Huissense vlaggen bij gildenbroeders thuis uithangen, als teken dat er een activiteit zou zijn. Geen slag op De Molenweide, geen Wildeman, niet vissen in De Molenkolk en geen Ontzet van Huissen. Wat wel dit jaar komt is de Huissense kalender. Vanaf augustus zal de kalender weer te koop zijn. (www.gildenhuissen.nl).

Via Gemeentenieuws Lingewaard

Reizen Laos