De tiende Exodustocht…

HUISSEN – Het Exoduscomité stelde ieder in de gelegenheid om op eigen gelegenheid één van de Exodustochten te wandelen. In de maand juli was iedere dag wel een wandelaar op basis van deze formule onderweg. Het is een bescheiden succes te noemen.

Eén van deze wandelaars was Gerrie Aldershof. Hij is toch min of meer de schrijver des vaderlands van Lingewaard. Gerrie kon zich alleen voortbewegen in een speciaal mobiel. De tiende Exodustocht had hij op eigen gelegenheid in juli afgelegd. Dat is een hele prestatie. Om deze reden bezochten Jan in ‘t Hout en Martien van Hemmen van het Comité het echtpaar Aldershof in Huissen.

Gerrie had laten blijken dat bij een vlucht van burgers uit oorlogsgebied iedereen huis en haard moet verlaten; ongeacht leeftijd en persoonlijke omstandigheden. In dat opzicht is hij in zekere zin ook een boegbeeld.De Exoduswandeltocht staat open voor iedereen, zonder uitzondering.

Onder het genot van een gebakje kreeg Gerrie de begeerde medaille opgespeld door zijn vrouw Cobie.Op de gelegenheidsmedaille staat De Vleugel Liberation afgebeeld. Tevens kreeg hij het boek Vleugellam van schrijver Michel Bongers.

De volgende stap van het Exoduscomité is zaterdag 2 oktober. Met inachtneming van de corona maatregelen zal de 10e Exoduswandeltocht plaats vinden. Het zal geen evenement zijn. De ingetogenheid past bij de herdenking van de bombardementen op Huissen en Doornenburg waarbij zoveel slachtoffers vielen. Wel zal de wandelaar de doedelzak muziek horen en de jeep is er. Inschrijven kon al op www.exodushuissen.nl.

Via Gemeentenieuws Lingewaard