Geslaagde herdenking en Exodustocht

HUISSEN – Het comité Herdenking 2 oktober combineerde de Exodustocht herdenking op het Gedenkpark Huissen Stad. De meesten van de meer dan 700 wandelaars hadden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal in te schrijven. Het weer werkte uitnodigend en op de dag zelf meldden zich nog velen.

Natuurlijk werd men tijdens de Exodustocht op diverse plekken herinnerd aan hetgeen in de periode 44-45 geschied is. Onderweg waren de doedelzakspelers te horen en kregen wandelaars info over de WOII markeringen. Voorafgaande aan de grote ceremonie waren er bloemleggingen bij Monument ‘t Looveer en De Klok. Meer dan 70 stoelen bij het Massagraf waren bezet en de belangstelling was groot.

Sprekers met een boodschap
De ceremonie bij het Massagraf werd door de sprekers ook gebruikt om het thema Vrijheid centraal te stellen. Burgemeester Nelly Kalfs nam de toehoorder mee in haar eigen ervaringen en de leermomenten. Toon van Asseldonk trok aandacht door te praten over de eigen ervaringen in relatie tot wat er nu gebeurt in de wereld. Zijn woord luidde veelzeggend ‘ Spreken is zilver en zwijgen is….fout’.

Martien van Hemmen memoreerde dat we in onze regio Over Betuwe in het oog van de storm verkeerden in 44-45. In een straal van 50 kilometer liggen meer dan 60.000 militairen. Wat dat betekende voor de burgers ziet men op de massagraven in Huissen en Angeren alsmede op naampanelen in de kernen.
Tamboers, doedelzakspelers en de scoutingband met trompettist maakten het met de Exodustocht tot een geheel.
In 2022 is de wandeltocht weer op de laatste zaterdag: 25 juni.

Via Gemeentenieuws Lingewaard