Israëlzondag

Protestantse Gemeente Huissen, Raadhuisplein 35. Zondag 3 oktober 2021, viering 10.00 uur, voorganger ds. Matthijs Glastra. Je kunt ook online meevieren via kerkdienstgemist.nl. Iedere vrijdagmiddag is het gebouw open tussen 14.00 en 16.00 uur. Voor koffie of thee, aandacht, stilte, het aansteken van een kaars. Kom binnen, je bent welkom!

Sinds jaar en dag is binnen de protestantse Kkerk de eerste zondag van oktober Israëlzondag. Een periode waarin de grote feesten van het Jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest. Een speciale zondag in het teken van Israël. Maar waarom eigenlijk? Want het is een gevoelig onderwerp waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Wat doen we met het conflict tussen Joden en Palestijnen? Gaat het om de staat of het volk Israël? Christenen en Joden, wat hebben we met elkaar? We stonden in een traditie waarin we ons rekenschap mogen geven van onze joodse wortels èn een roerig verleden. We lezen uit hetzelfde boek, luisteren naar de eeuwenoude verhalen die met ons meegaan in de tijd. Die ons doen en handelen bepalen in het gewone leven. Ook het huidige, levende jodendom had onze aandacht. Meer dan ooit noodzakelijk vanwege het helaas steeds weer opduikende antisemitisme. Bij mijn bezoek aan het pas onthulde Namenmonument in Amsterdam realiseer je je dan opnieuw en ten volle de verbondenheid met het joodse volk. Laten we hoe dan ook in gesprek blijven als ‘Kerk en Israël’ (Marja Huson-ter Avest, scriba).

Via Gemeentenieuws Lingewaard