Maandvieringen Bavo in dorpshuis Angeren

ANGEREN – De Bavo-viering op de eerste woensdag van de maand staat vast: woensdag 6 oktober om 9.30 uur. “We houden de viering niet in de Bavokerk, die is gesloten, maar in het Dorpshuis. Daar werd een zaaltje ingericht, zodat op 6 oktober voor de eerste keer op sobere w?ze een eucharistieviering kon worden gehouden.” 

Pastoor Karel Donders zal in deze eerste viering voorgaan. “We gaan het samen doen, ook al is het even zoeken en wennen in zo’n ‘nieuw’ onderkomen, maar de intentie is er niet minder om. De viering begint om half tien (9.30 uur) en zal 45 minuten duren. Na de dienst is er een gratis kopje koffie of thee. 

Je kunt een vrijwillige bijdrage doneren ter dekking van de kosten. Ook is er de mogelijkheid om misintenties op te geven. De bedoeling is om iedere eerste woensdag van de maand een woord- of eucharistieviering in het dorpshuis te houden. 

De vrijwilligers en pastoor Donders nodigen iedereen uit om aan deze viering deel te nemen. “Je bent op woensdag 6 oktober in het dorpshuis om 9.30 uur welkom.”

Misintenties

“Je hebt op woensdag 6 oktober ook de gelegenheid om jouw misintenties op te geven. In de vieringzaal ligt bij de ingang een intentieboek waar je, voorafgaand aan de viering, jouw intenties kunt inschrijven. Pastoor Donders leest dan tijdens de viering de intenties voor.”

Via Gemeentenieuws Lingewaard