Toekomst De Brink Huissen over vijftien jaar in beeld

HUISSEN – De leeftijd van sporthal en Sociaal Cultureel Centrum De Brink werd door een opknapbeurt met uiterlijk vijftien jaar verlengd. Binnen deze periode moet een nieuw besluit worden genomen over de toekomst van het complex. De overlegsessies met De Brink, bewoners en winkeliers gaan een lang traject in. De gemeenteraad buigt zich op 7 oktober over dit collegevoorstel.

De Brink staat al een poosje op de politieke agenda. Iedereen is er over eens dat het complex niet meer voldoet om aan de eisen van deze tijd. De sporthal voldoet niet aan de normen van NOC-NSF voor competities. In het Hart van de Zilverkamp liggen stevige uitdagingen. Winkeliers vragen herontwikkeling van het winkelcentrum, ontsluiting en woningbouw vragen aandacht. Voldoende uitdagingen om in de komende vijftien jaar met de politiek, bewoners en ondernemers over te hebben

Vorig jaar werd door de gemeenteraad gekozen voor een haalbaarheidsonderzoek; renovatie of nieuwbouw. De uitkomst is volgens het college duidelijk. Een forse renovatie of nieuwbouw kon Lingewaard op dit moment financieel niet trekken, vindt het college.

De bedoeling is nu een geringe renovatie zodat dat de levensduur met maximaal vijftien jaar verlegd kon worden. In deze periode werd de sporthal opgeknapt en krijgt het zonnepanelen.

Met de horeca-exploitant is de oprichting van Het Zilverhuus besproken. Dat gaat door. Daarnaast werd er aandacht besteed aan bewegingsonderwijs. Hiervoor zijn de ogen op de beide naastgelegen IKC’s, IKC Binnenstebuiten op Loovelden en het Over Betuwe College. “Daarmee werd in ieder geval voor een periode van vijftien jaar continuïteit geboden en duidelijkheid gegeven aan deze gebruikers” zegt het college.

Het college zet een duidelijke piketpaal voor wat er in de komende vijftien jaar wel en niet kon. Zoals de besproken wensen van bewoners en winkeliers. Voor de langere termijn zijn er diverse uitdagingen en konsen, weet het college. De NOC-NSF eisen voor de sporthal worden in het voorgestelde renovatieplan niet meegenomen. “Dit geeft duidelijkheid en kon helpen bij het maken van toekomstige afwegingen en besluiten.”

Via Gemeentenieuws Lingewaard