Voorzichtig terug naar normaal

HUISSEN – Protestantse Gemeente Huissen, online viering zondag Trinitatis, 30 mei 2021, 10.00 uur via www.pknhuissen.nl. Voorganger ds. Bettie Woord, Almere.

Net als op meerdere plaatsen denken we als Protestantse Gemeente na hoe we kunnen omgaan met een versoepeling van de maatregelen waartoe de coronapandemie ons dwong. Voor alle zekerheid zijn de vieringen nu nog digitaal. De bijzondere kerkelijke feesten zijn geweest. Na Pasen en Pinksteren keren we stapje voor stapje wat dat betreft ook weer terug naar normaal. Komende zondag is Trinitatas, het feest van de Heilige Drie-eenheid. In ons liedboek zijn daarvoor een paar liederen opgenomen. Een heel kort lied is Lied 708 dat niet alleen Gods schepping beschrijft maar ook Gods eeuwigheid bezingt. Met die paar regels kunnen we dankbaar zijn voor alle goede berichten om ons heen.

Na deze zondag breekt een kerkelijke zomerperiode aan die duurt tot het najaar. Als Protestantse Gemeente in Huissen gebruiken we die lange zomerperiode om na te denken of we weer voorzichtig activiteiten kunnen toe laten in onze kerk. Het zou fijn zijn als na de zomer bijvoorbeeld de koren weer kunnen gaan zingen en de deur weer open kon voor de vrijdagse inloop. Zo denkt de kerkenraad na om naast de zondagse viering ook op andere momenten van de week open te zijn voor ontmoeting. Want na de gedwongen opsluiting weten we dat mensen elkaar weer willen zien, weer met elkaar willen koffiedrinken, niet achter een beeldscherm, maar elkaar echt ontmoeten. Houd goede moed en we zien u dan graag de komende maanden bij een van de komende activiteiten (Herman Schimmel, cantor-organist).

Via Gemeentenieuws Lingewaard

Reizen Laos