Vrijwilligers én projecten gezocht

LINGEWAARD – Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard (SOL) zet zich samen met de bevolking van Babati (Tanzania) in voor de verbetering van de leefomstandigheden in deze regio. De laatste jaren had SOL meegeholpen aan de bouw van een middelbare school. Aan het einde van het jaar geeft SOL de inwoners van Lingewaard de kons om hun project aan te melden voor een kleine financiële bijdrage.   

“Komt u uit Lingewaard en wilt u uw buitenlands project aanmelden? Stuur een mail voor 1 december naar info@sol-lingewaard.nl. Ook zijn we dringend op zoek naar een voorzitter en mensen om mee te denken over de projecten. We vergaderen ongeveer eens in de zes weken. Kijk voor informatie op: www.sol-lingewaard.nl.”

Via Gemeentenieuws Lingewaard