75-plussers met eigen gebit zijn gezonder

GRONINGEN – De gezondheid van 75-plussers die hun een eigen gebit nog hebben, is doorgaans beter dan leeftijdgenoten zonder eigen gebit. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van tandarts Mieke Bakker van het UMCG. 

Een slechte mondgezondheid kon gevolgen hebben voor de algemene gezondheid. Mieke Bakker onderzocht het verband bij mensen van 75 jaar en ouder. Ze bekeek de gegevens van drie groepen: 143.199 ouderen met een eigen gebit, 24.923 ouderen met een kunstgebit en 6.503 ouderen met een klikgebit. Deze groepen zijn acht jaar lang gevolgd. Jaarlijks werd bij hen gemeten hoe vaak zij een bezoek aan zorgverleners brachten, hoeveel medicatie zij kregen voorgeschreven, hoeveel medicijnen zij in totaal gebruikten, of ze chronische ziekten hebben en wat hun zorgkosten waren. 

Uit de studie blijkt dat de onderzochte ouderen met een eigen gebit doorgaans een betere gezondheid hebben dan ouderen zonder eigen gebit. Zij gebruiken minder medicijnen en hebben minder ziektes. Ook worden ze minder vaak opgenomen in een verpleeghuis en hebben ze minder vaak medische zorg nodig. Hun zorgkosten zijn lager, zowel de tandheelkundige als de algemene zorgkosten. 

Ouderen met een klikgebit hebben op het moment dat ze de implantaten krijgen vaak een relatief goede gezondheid. Deze is vergelijkbaar met de gezondheid van ouderen met een eigen gebit. Na een paar jaar is hun gezondheid echter achteruit gegaan en steeds meer vergelijkbaar met die van ouderen met een kunstgebit van dezelfde leeftijd. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het tandartsbezoek van alle ouderen gaandeweg afneemt. Vergeleken met het begin van de onderzoeksperiode ging na acht jaar nog 67 procent van de ouderen met eigen gebit naar de tandarts. Voor ouderen met kunstgebit is dat 10 procent en ouderen met klikgebit 25 procent. 

Via De Eemslander

Reizen Laos