Aa en Hunze past beleid Tonk-regeling aan

Weinig inwoners van Aa en Hunze maken gebruik van de Tonk-regeling.

Weinig inwoners van Aa en Hunze maken gebruik van de Tonk-regeling.

AA EN HUNZE – De Gemeente Aa en Hunze had het beleid met betrekking tot de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk-regeling) aangepast. Dit blijkt uit de beantwoording van de vagen die de fractie van de PvdA aan het college stelde.

De sociaaldemocraten vroegen zich af waarom de maximale vergoeding van Aa en Hunze slechts 1500 euro was, terwijl andere Drentse gemeenten een hoger bedrag uitkeerden. Aa en Hunze ontving uit de landelijke pot van 260 miljoen in eerste instantie 51.000 euro. Mogelijk kon daar nog en bedrag van 153.000 euro bijkomen. Over het laatste bedrag had het Rijk nog geen besluit genomen.

Wekplein Drentsche Aa is in maart gestart met de afhandeling van de Tonk-regeling. Iedere inwoner die aan de criteria voldoet komt in aanmerking, waarbij de inschatting is dat het hoofdzakelijk de inwoners betreft die ook de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) hebben ontvangen. Het blijkt dat slechts elf inwoners een aanvraag hebben gedaan, waarvan er vijf zijn toegekend. De gemeente had de mensen die een tegemoetkoming van de Tozo-regeling ontvangen geattendeerd op deze regeling.

De gemeente besloot door nieuwe informatie om de criteria te heroverwegen en deze zijn met terugwerkende kracht verruimd. Zo hoeft de inkomstendaling geen 30 maar 20 procent te zijn van het netto-inkomen. Het inkomen om in aanmerking te komen mag niet hoger zijn dan 3000 euro per maand. Dat was 2500 euro per maand. De aanwezige geldmiddelen overtreffen niet het bedrag van 50.000 euro (heffingsvrije vermogen Belastingdienst) De hoogte van de uitkering werd nu 3000 euro en werd in een keer uitbetaald.

Het kabinet zal binnenkort een besluit nemen of de Tonk-regeling per 1 juli werd voortgezet. Meer informatie over de Tonk-rgeling is te vinden op:  www.wpda.nl/financiele-regelingen/tonk-aanvragen.

Via De Schakel

Reizen Laos