Aantal WW-uitkeringen in Groningen weer op niveau voor corona

STADSKANAAL/SELLINGEN – Het aantal mensen met een WW-uitkering in de provincie Groningen is gedaald tot onder het niveau van voor de corona. Het ligt nu voor het eerst lager dan eind 2019. 

Eind juni waren er 7.377 Groningers met een WW-uitkering. Dat is 2,4 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal daalde met 438 uitkeringen (-5,6 procent) ten opzichte van een maand eerder. De WW daalde in vrijwel alle sectoren, maar vooral in de uitzendsector, horeca en de detailhandel nam het aantal uitkeringen af. In alle leeftijdscategorieën was er sprake van een daling, maar het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Eind juni 2020 waren er nog 10.278 uitkeringen, een jaar later is dat aantal met 28,2 procent gedaald.

In de gemeente Stadskonaal daalde het aantal WW-uitkeringen met 5,9 procent van 373 naar 351 en in Westerwolde was er eveneens sprake van een daling met 2,5 procent van 285 naar 278. Momenteel zit 2,3 procent van de beroepsbevolking in Stadskonaal zonder werk, in Westerwolde is dat 2,4 procent. Het aantal werklozen is ten opzichte van een jaar geleden met 29,9 procent gedaald in Stadskonaal en 29,1 procent in Westerwolde.

De daling van de WW is het gevolg van een economie die voorzichtig opengaat, waardoor er betere perspectieven op werk zijn. Ook zijn er volgens het UWV verschillende ‘konsrijke beroepen’ bijgekomen, vaak beroepen die voor de coronacrisis al goede konsen boden op werk. Dit zijn bijvoorbeeld restaurantkoks en medewerkers bediening horeca, verkoopmedewerkers en pedagogisch medewerkers kinderopvang. Op de lijst stonden ook veel beroepen in de techniek, het onderwijs en de zorg.  

Via De Nieuwsbode