Aardbevingsgemeenten willen vinger aan de pols houden

Onveilige woningen in Overschild moesten worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

Onveilige woningen in Overschild moesten worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

HOOGEZAND – De aardbevingsgemeenten, waaronder Midden-Groningen, zijn van mening dat de risico’s van het Meerjarenplan goed in kaart moeten worden gebracht om effectief te kunnen sturen op afronding van de versterkingsoperatie in 2028.

Het Meerjarenplan van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moet duidelijk maken welke stappen nodig zijn om de versterkingsoperatie in Groningen in 2028 af te ronden, zoals het kabinet wil. Alleen met een uitputtende inventarisatie van risico’s en acties om te voorkomen dat de risico’s optreden, kunnen de aardbevingsgemeenten effectief sturen op de beoogde afronding in 2028. Dat schrijven de aardbevingsgemeenten in een reactie op de jaarlijkse voortgangsrapportage van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De aardbevingsgemeenten hebben er vertrouwen in dat zij met de lokale plannen van aanpak kunnen sturen op de inzet van NCG. De lokale plannen van aanpak vormen de basis voor het Meerjarenplan van NCG. Het Meerjarenplan geeft in grote lijnen aan wanneer opname, beoordeling en bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Toch zien gemeenten op voorhand ook een aantal belangrijke risico’s, zoals voldoende slagvaardigheid om de doelstelling te realiseren en voldoende mandaat en financiële middelen om snel en adequaat te handelen. Ook vragen zij zich af of NCG in staat is om in de komende periode voldoende bouwcapaciteit beschikbaar te krijgen en een betekenisvolle en noodzakelijke jaarlijkse bouwstroom te realiseren, die nodig is voor het realiseren van de ambitieuze taakstelling en of er voldoende wisselwoningen te realiseren zijn.

De gemeenten vinden het een vereiste dat deze en andere mogelijke risico’s goed in kaart worden gebracht en dat vooraf maatregelen worden vastgesteld voor het geval de risico’s zich voordoen. In de reactie op de voortgangsrapportage van SodM stippen de aardbevingsgemeenten nog een tweede zorgpunt aan: de vastgelopen dossiers. Gemeenten pleiten voor voldoende mandaat en financiële middelen om mensen ook echt uit de problemen te halen.

Via De Regiokrant