‘Aardbevingsrisico is niet vaak motief voor woningverkoop’

GRONINGEN – Woningeigenaren in het Groninger gaswinningsgebied verkopen hun huis meestal om een andere reden dan het risico op bevingen. Dit risico speelt zelfs een ondergeschikte rol. Dat blijkt uit een motievenonderzoek van Atlas Research.

GRONINGEN – Woningeigenaren in het Groninger gaswinningsgebied verkopen hun huis meestal om een andere reden dan het risico op bevingen. Dit risico speelt zelfs een ondergeschikte rol. Dat blijkt uit een motievenonderzoek van Atlas Research.

De onderzoekers ondervroegen 6421 Groningers die hun woning verkocht hebben én een aanvraag hebben ingediend in het kader van de Regeling Waardedaling. Gebleken is dat er vooral levensfase gerelateerde redenen zijn voor de verkoop. Het gaat dan om groter of juist kleiner willen wonen, leeftijd en/of gezondheid en nalatenschap. In meer dan de helft van de gevallen vormen deze redenen het verkoopmotief. Andere redenen voor woningverkoop zijn (in volgorde van belangrijkheid) werk, een nieuwe relatie en/of scheiding, terug willen naar roots en/of familie, aardbevingen en het overlijden van de partner.

Uit het onderzoek blijkt dat maar vijf procent van de ondervraagden woning (mede) te koop had gezet vanwege aardbevingen en het toekomstige aardbevingsrisico. De onderzoekers tekenen hierbij wel aan dat mensen die weg willen en hun woning niet verkocht krijgen, niet zijn meegeteld. Aan de andere kont werd er op gewezen dat alleen woningen zijn meegenomen waarvoor een aanvraag voor compensatie als gevolg van aardbevingen is gedaan. ,,Er zijn relatief meer aanvragen gedaan in de kern van het aardbevingsgebied. Daarnaast kon de aard van de regeling een prikkel zijn om bevingen als reden voor verkoop op te geven’’, aldus de onderzoekers. Ook na deze plussen en minnen lijkt het aardbevingsrisico dus een ondergeschikte rol te spelen als het gaat om de redenen voor woningverkoop.

Ongeveer dertig procent van de ondervraagde verkopers had het risicogebied verlaten. Onder verkopers die aardbevingen als reden voor verkoop opgeven, ligt dit aandeel op ruim zeventig procent. 

Via De Ommelander