Adviesraad Sociaal Domein bezoekt De Deel in Siddeburen

Woongemeenschap De Deel in Siddeburen. (foto Cosis)

Woongemeenschap De Deel in Siddeburen. (foto Cosis)

SIDDEBUREN – In het kader van de Week van de Toegankelijkheid had de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Midden-Groningen begin deze maand een bezoek gebracht aan woongemeenschap De Deel in Siddeburen.

In de Week van de Toegankelijkheid werd nog eens extra benadrukt dat mensen die met een beperking te kampen hebben vaak moeilijkheden ondervinden in het dagelijks leven. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die blind of slechtziend zijn. Wat ondervinden zij allemaal? Wat ervaren mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van een rollator of scootmobiel in de dagelijkse praktijk? Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid op de stoep en op de weg? De werkgroep Toegankelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein vindt het belangrijk dat hieraan aandacht werd besteed. De werkgroep ging daarom op bezoek bij mensen die wonen in De Deel in Siddeburen. De bewoners Nicole en Cindy vertelden wat er in hun ogen zou moeten gebeuren om hun omgeving veiliger te maken. Tijdens een wandeling merkte de delegatie van de Adviesraad Sociaal Domein dat sommige trottoirs aandacht verdienen. Het komt nogal eens voor dat de ene steen hoger ligt dan de andere, of dat putdeksels te hoog of te laag liggen. Dit zijn gevaarlijke situaties voor mensen met een beperking.

Wethouder David de Jong van de gemeente Midden-Groningen was ook even aanwezig en kreeg verslag van de ervaringen van Cindy en Nicole. Afgesproken is dat de werkgroep volgend jaar weer op bezoek komt om te kijken of de punten die zijn aangedragen dan verbeterd zijn.

Via De Regiokrant