Amateurvoetbal jaarlijks ruim 5,2 miljard euro waard

NOORD-GRONINGEN – Het amateurvoetbal is ruim 5,2 miljard euro waard voor de Nederlandse samenleving. Dat zegt de KNVB op basis van een model van de UEFA.  

Dit SROI-model (social return on investment) is een kosten-batenanalyse die overheden en sportbonden in staat stelt om de maatschappelijke waarden van voetbal te evalueren. Dit model is ontwikkeld met de steun van negen Europese universiteiten en is gebaseerd op gegevens over voetbalparticipatie in 25 Europese landen en op meer dan 100 onderzoeksartikelen in verschillende disciplines, zoals gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociologie en sport.

Zorgkosten 

De uitkomsten van het SROI-model komen in Nederland uit op een totale maatschappelijke waarde van 5,23 miljard euro op jaarbasis. Het gaat om onder meer besparing op zorgkosten, opleiding & educatie, toename in arbeidsproductiviteit, afname van ziekteverzuim en misdaadpreventie. Het amateurvoetbal levert volgens dit model een directe bijdrage aan de economie op. Zo geven spelers 1,18 miljard euro uit aan hun hobby en zijn 117.000 personen deels of fulltime werkzaam in het amateurvoetbal. Verder blijkt uit het model dat dankzij het amateurvoetbal er 366,95 miljoen euro werd bespaard op de zorg voor hart- en vaatziekten en diabetes. 

Mentale gezondheid

Voor de mentale gezondheid is dit 42,55 miljoen euro. Het ‘subjectieve welzijn’ (sporten maakt mensen gezonder en gelukkiger, waar een waarde aan hangt die berekend is met een internationale wetenschappelijke formule) had een waarde van 2,1 miljard euro. Blessures kosten de samenleving 17,8 miljoen euro.

Via De Ommelander

Reizen Laos