APK-keuring nu ook voor trekkers

GRONINGEN – De APK-keuring is uitgebreid met een categorie voor land- en bosbouwtrekkers die sneller gaan dan 40 kilometer. Sinds 1 mei dienen ook deze voertuigen een periodieke keuring te ondergaan.

Om de keuring te mogen uitvoeren, dient iemand in bezit te zijn van het diploma keurmeester APK 3. De RDW ziet er op toe, net als bij APK 1 (vrachtwagens en aanhangwagens) en APK 2 (personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s), dat de keuringen volgens de regels worden uitgevoerd. 

Veel medewerkers van mechanisatiebedrijven zijn momenteel in opleiding voor het diploma keurmeester APK 3. Dit kon via het IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche. IBKI is ook verantwoordelijk voor de examens voor keurmeester APK 1 en APK 2.

Via De Eemslander

Reizen Laos