Bevolkingsonderzoek voor vrouwen Eemsdelta

EEMSDELTA – Vrouwen uit de gemeente Eemsdelta in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar kunnen vanaf vrijdag jaar weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkonker. 

De onderzoekswagen is tot medio oktober te vinden op het parkeerterrein van Sport, Health & Wellness Center Imperial aan het Skagerrak in Delfzijl. Naast het onderzoekscentrum staat een portacabin. Hier kunnen cliënten overdekt wachten. Vanwege de 1,5 meter regel is dit namelijk niet mogelijk in de wachtkamer van het mobiele onderzoekscentrum.

Bevolkingsonderzoek

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkonker. De meeste zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkonker.

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte afwijkingen. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te kunnen screenen binnen de richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

Uitnodiging komt tijdelijk later 

Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkonker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere twee jaar uitnodigen.

Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kon het zijn dat het onderzoek op een andere locatie plaatsvindt. Het kon ook zijn dat de cliënt langer moet reizen naar het onderzoekscentrum.


Meer informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkonkeris te vinden op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Ook kon er gebeld worden met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Noord, telefoon 050 – 520 88 99, op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Via De Ommelander

Reizen Laos