Bijzondere vondsten in toren Mariakerk ’t Zandt

De op de torenzolder aangetroffen lezenaar.

De op de torenzolder aangetroffen lezenaar.

’T ZANDT – In de toren van de Mariakerk van ’t Zandt had de Stichting Oude Groninger Kerken enkele bijzondere objecten gevonden.

Veel van de aangetroffen stukken moeten wel honderd jaar bovenin de Zandtster kerktoren hebben gelegen, stelt de Stichting Oude Groninger Kerken op de eigen website. Die conclusie had de Adviescommissie Meubelkunst getrokken omdat de objecten niet door het trapgat van de tussenvloeren passen. En die tussenvloeren zitten er al sinds 1907… 

Oude lezenaar 

Die theorie gaat niet voor alle aangetroffen objecten op. Zo werd op de zolder ook een oude lezenaar gevonden. Op oude foto’s van voor de ingrijpende restauratie van de Mariakerk in de jaren zestig is de lezenaar nog te zien. Dit stuk werd destijds dus niet afgevoerd, maar opgeslagen op zolder. 

Dode beesten 

Bij andere aangetroffen objecten was het in eerste instantie een groot vraagteken waar ze voor dienden. Na het weghalen van dode beesten en het schoonmaken van de voorwerpen, kreeg men een beter beeld van de in de toren aangetroffen stukken. Zo werden er stukken van opengewerkt houtsnijwerk aangetroffen. Die lijken afkomstig te zijn van de oude, 17e-eeuwse koorafscheiding. Ook werden er korte stukken houtsnijwerk gevonden, die hoorden bij de herenbank in originele staat. Verder trof men glaspanelen aan en een groot eiken paneel. Dat laatste paneel is mogelijk onderdeel geweest van het zeventiende-eeuwse doksaal (een houten afscheiding tussen koor en schip).

,,Het is nog volstrekt onduidelijk wat we met de onderdelen gaan doen. In ieder geval zijn ze uit de vergetelheid gehaald”, stelt de SOGK.

Via De Ommelander