Boek gepresenteerd over architect Jan Sterenberg

TER APEL – In Museum Klooster Ter Apel zijn vrijdagmiddag de eerste exemplaren van het boek ‘Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren ’70, groeikernen en woonmilieus’ uitgereikt aan burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde en dochter Nynke Sterenberg.

Architect Jan Sterenberg (1923-2000) werkte in de overgangsperiode van strakke wederopbouwwijken met rijtjeswoningen naar bloemkoolwijken met woonerven. Zijn bureau in Ter Apel was een van de grootste architectenbureaus van Nederland en bouwde tussen circa 1950 en 1980 tienduizenden woningen door het hele land, van de stadswijk Lewenborg in Groningen tot Buytenwegh de Leyens in Zoetermeer en stadsvernieuwing in Zwolle.

Creatief gebruik
Sterenberg zag wonen als een activiteit en zijn ontwerpen moesten bewoners aanzetten tot creatief gebruik van de woning én haar omgeving. De woningen waren sober en functioneel; de groene omgeving bood plaats voor ontspanning en aan spelende kinderen. De politiek actieve Sterenberg verkeerde met de bouwelite van Nederland en was tegelijkertijd groot pleitbezorger van inspraak. Zijn opvattingen over wonen en nieuwe woonvormen werden erkend met een hoogleraarschap aan de TU Delft. Desondanks ging zijn bureau begin jaren ‘80 roemloos ten onder.

Ter Apel was de thuisbasis van destijds het grootste architectenbureau van Nederland. Jan Sterenberg had daarnaast veel voor het dorp én voor het klooster betekend. Zo nam hij, als voorzitter van de Stichting Museum Klooster Ter Apel, het initiatief tot het laten bouwen van de nieuwe kloostervleugel, ontworpen door een van zijn grote voorbeelden en inspiratiebronnen: de Deense architect Johannes Exner, geholpen door zijn jongere collega Finn Larsen. Tot op zijn sterfbed bleef Jan Sterenberg dit project begeleiden.  

Het boek is geschreven door drs. Michiel Kruidenier, architectuurhistoricus die sinds 1996 zijn eigen bureau (De Onderste Steen, Nijmegen) had. Hij doet architectuurhistorisch onderzoek, onder andere naar Post ’65 architectuur.

Via De Nieuwsbode