Boeren gaan vlinders tellen

NOORD-GRONINGEN – LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de samenwerking waarbij boeren zelf vlinders in het agrarisch gebied monitoren. Het aantal deelnemende boeren dat wil bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit, neemt ook dit jaar weer toe.

In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat het aantal insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden en er waren weinig gegevens bekend vanuit weilanden en boerenerven. Om die reden hebben LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting in 2019 het Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden opgezet, waarbij boeren zelf insecten in hun eigen agrarisch gebied monitoren.

Het eerste jaar hebben 21 agrarische deelnemers meegedaan. Vorig jaar verdubbelde dit aantal en telden 42 deelnemers 6319 nachtvlinders en 1941 dagvlinders. Dit jaar tellen 82 boeren en tuinders vlinders. Niet alleen zijn er dit jaar meer deelnemende agrariƫrs, ook is er een stijgende lijn te zien in het aantal deelnemers die naast nachtvlinders ook dagvlinders tellen. De nachtvlinders worden geteld met behulp van Led-emmers. De boer plaatst de emmers aan het einde van de dag op drie plaatsen en met behulp van een lichtsensor gaan de led-lampen branden als de avond valt. De nachtvlinders worden hierdoor aangetrokken en belanden in de emmer. Bij het ochtendgloren zet de boer de vlinders op de foto, voordat ze weer ongeschonden kunnen wegvliegen. In de dagvlindertelling loopt de agrariƫr wekelijks een route over het erf en turft zelf de vlinders die hij of zij waarneemt.

Via De Ommelander

Reizen Laos