Boeren in Groningen komen met oplossingen voor gevolgen extreem weer

Droogte is voor landbouwers een groot probleem. (foto LTO Noord)

Droogte is voor landbouwers een groot probleem. (foto LTO Noord)

REGIO – Het weer in Nederland lijkt steeds grilliger te worden. Daar waar we jarenlang te maken hebben gehad met droogte, is het nu erg wisselend. Zo had het dit jaar in mei veel geregend en is het nu alweer een periode droog. Deze extreme afwisseling brengt problemen voor de grondwaterstand met zich mee. Boeren en tuinders vinden een goede grondwaterstand belangrijk. Een goede grondwaterstand is van belang voor de vele huizen in Nederland, de natuur en de landbouw. Daarom zetten boeren en tuinders zich ook dit jaar in om zoveel mogelijk water vast te houden.

Het droogteprobleem is door de regen in de maand mei niet meteen opgelost. Het milieu en ook de landbouw zijn gebaat bij een gezonde afwisseling van regen en droogte. De afwisselingen zijn nu erg grillig en extreem. Dit kon op termijn grote gevolgen hebben. Zo kon een te lage grondwaterstand ervoor zorgen dat er bodemdaling plaatsvindt, waardoor veel huizen kunnen verzakken. Daarnaast had droogte een heftige impact op bomen, planten en insecten in de natuur. Voor de landbouw zelf is het ook een probleem. Droogte kon namelijk de voedselproductie in gevaar brengen.

,,Wij zien het extreme weer als een groot maatschappelijk probleem, waar boeren en tuinders zelf ook last van hebben. Daarom gaan wij ook dit jaar doen wat wij kunnen om droogte voor de komende perioden tegen te gaan. Zo hebben we juist in de maand mei veel water vastgehouden. Hiervoor stonden wij ook in goed contact met de waterschappen in de regio”, aldus Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem & Water van LTO.

Zo zijn er honderden droogtestuwen in Nederland geplaatst. LTO Noord, boeren en tuinders en waterschappen hebben hiervoor samengewerkt. Een droogtestuw is een metalen frame met houten planken erin dat voor een duiker in het water werd geplaatst. Hiermee kon water worden vastgehouden. De houten planken kunnen ook worden weggehaald, afhankelijk van het gewenste peil. De droogtestuwen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het grondwater op niveau blijft. Boeren en tuinders zien ook in de praktijk dat er sneller herstel is na droge perioden bij gebruik van droogtestuwen.

Boeren en tuinders zijn met meer initiatieven bezig om droogte tegen te gaan, onder meer door het verbeteren van het bufferend vermogen van de bodem. ,,In Groningen werken we bijvoorbeeld aan het tegengaan van bodemverdichting en verbeteren van bodemkennis waardoor de boer maatregelen neemt om water langer vast te houden. Daarbij blijven wij nieuwe technieken ontwikkelen. Nederland is een land dat goed om kon gaan met water. Dat willen boeren en tuinders ook nu weer bewijzen”, zegt Tineke de Vries.

Via De Regiokrant

Reizen Laos