Bolding: ‘Traditie carbidschieten moeten we blijven koesteren’

NOORD-GRONINGEN – Burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland vindt dat carbidschieten tijdens de jaarwisseling een traditie is die gekoesterd moet blijven.

Bolding zei dit tijdens de woensdagavond gehouden raadsvergadering. Aanleiding waren vragen van VVD-voorman Stefan van Keijzerswaard bij het agendapunt Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening Het Hogeland. ,,Ik zag dat er voortaan nog maar met maximaal zes bussen per locatie met carbid mag worden geschoten. Hoe is het college tot dit aantal gekomen en wat vinden de organisaties die het carbitschieten organiseren hier van? Wij hebben een aantal van deze organisaties gesproken. Bij deze mensen is het aantal bussen veel hoger. Of had de gemeente liever niet dat er met carbid werd geschoten? Het moet geen sterfhuisconstructie worden. Een groot aantal clubs organiseert dit echt op een prima manier.’’

Bolding kon alle zorgen van Van Keijzerswaard in één keer wegnemen, want het werd er juist allemaal beter op voor de carbidschieters. ,,In de huidige verordening staat er ontheffing moet worden verleend als er meer dan twee bussen worden gebruikt. Omdat hier in de praktijk altijd sprake van is, hebben we besloten dit te verruimen. Zes is over het algemeen gangbaar. Als men daar boven wil gaan zitten, is ontheffing van de burgemeester nodig. We moeten deze traditie blijven koesteren, mits het carbidschieten goed werd georganiseerd en men zich aan de regels houdt.’’

Via De Ommelander