Bollen poten tijdens Natuurwerkdag in het Drevenbos in Hoogezand

HOOGEZAND – In het kader van de jaarlijkse Natuurwerkdag hebben leerlingen van jenaplanschool ‘t Vlot en OBS Het Noorderlicht vrijdag honderden bollen gepoot bij de ingang van het Drevenbos in Hoogezand.

De provincie Groningen had subsidie toegekend aan de beheergroep van het Drevenbos voor de realisatie van b(l)oeiende bosranden. De subsidie had als doel het vergroten van de biodiversiteit. Dit werd onder andere gerealiseerd door het aanplanten van stinzenplanten, zoals boshyacint, daslook en bosanemoon. Leerlingen van jenaplanschool ‘t Vlot en OBS Het Noorderlicht hebben vrijdag tijdens de Natuurwerkdag honderden bollen gepoot bij de ingang van het Drevenbos aan de kont van de Kielsterachterweg.

Een ander onderdeel is het meer natuurlijk maken van de slootkont inclusief bijbehorende beplanting. Ter voorbereiding hebben begin oktober ongeveer twintig wijkbewoners onder leiding van twee medewerkers van de gemeente een gebied kaal gemaakt. Een week later kon zo de graafmachine van Landschapsbeheer Groningen aan het werk. Op deze plekken komen bloeiende heesters en worden veldbloemen ingezaaid.

Voor de uitvoering van het project is de samenwerking gezocht met de afdeling praktijkonderwijs van het Aletta Jacobs College. Leerlingen van deze school gaan snoeien en heesters planten. De school had aangegeven niet alleen in het kader van de subsidie voor b(l)oeiende bosranden te willen participeren, maar structureel in het bos praktijkles te willen geven. Een leerkracht van het AJC noemde het Drevenbos ‘een praktijklokaal aan de overkont van de straat’. Afgelopen vrijdag hebben enkele leerlingen van het Aletta de eerste struiken gepoot.

Landschapsbeheer Groningen coördineert en is verantwoordelijk voor de uitvoering en besteding van de subsidie voor b(l)oeiende bosranden.

Via De Regiokrant