Borger-Odoorn biedt frisse start na corona

EXLOO – Sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, culturele organisatie en gezelligheidsverenigingen kunnen weer een subsidie aanvragen voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in de gemeente Borger-Odoorn. 

De aanvragen lopen maar mondjesmaat binnen. ,,Ik denk dat de vakontieperiode hier debet aan is’’, zegt wethouder Niek Wind. De gemeente had vanuit de provinciale subsidieregeling Frisse Start na Corona een bedrag van €50.000,- toegekend gekregen. Geld dat bedoeld is voor organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers. Deze financiële impuls is bedoeld om juist deze organisatie een zetje in de rug te geven om met de draad weer op te pakken. ,,Een frisse start maken, hoort daarbij”, aldus Wind. 

Extra financieel impuls jongeren
De gemeente Borger-Odoorn stelt daarnaast €26.000,- extra beschikbaar voor activiteiten die specifiek voor jongeren zijn bedoeld. Dit bedrag is afkomstig vanuit het coronasteunpakket van het Rijk. De gemeente laat zich hierbij adviseren door Jongerenraad BOEIEEE.

Via De Nieuwsbode